Currently Browsing: แชร์ประสบการณ์เรียนต่อ

81291115_1083646481972214_5776099356574744576_ol

แชร์ประสบการณ์เรียนต่อที่ ‘ ซิดนีย์ – ออสเตรเลีย ’ 2 ปี : ไม่มีอะไรง่าย แต่ก็ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ ถ้าเราตั้งใจ ♡

เผลอแป๊ปเดียวเราเรียนจะจบแล้วหรอเนี่ย.. เวลาผ่านไปเร็วมาก.. เร็วแบบตกใจ.. หลังจาก 1 ปี 10 เดือน ใน “ซิดนีย์” ทำให้เรารู้สึกว่า เราเปลี่ยนเป็นคนละคน